Nastop pevcev

Konec 1. ocenjevalnega obdobja smo z učenci pevskega oddelka zaokrožili z 2 mini internima nastopoma zaprtega tipa, in sicer na dveh lokacijah: v Medioteki glasbene šole in v dvorani Waldorfske šole v Ljubljani. Učenci so bili publika drug drugemu in se medsebojno spodbujali.

Program je bil pester: obsegal je vse od italijanskih vokaliz za glas, slovenskih in nemških samospevov, do antičnih arij. Učenci so suvereno predstavili svoj program in hkrati pokazali svoj pevski razvoj in napredek. Prilagamo nekaj zadovoljnih fotografij po nastopu.

Mentorica: Anja Žabkar