Prijavnica za vpis v GŠ Črnomelj

Prijave so zaprte. Razpis je objavljen vsako leto v mesecu maju za prihodnje šolsko leto.