Organi upravljanja

SVET ZAVODA  
Sandra Cekuta predstavnica staršev iz Semiča
Miro Dizdarevič predstavnik šole
Janko Gladek predstavnik občine
Andrej Hutterer predstavnik šole
Rudi Javornik predstavnik šole
Boris Jurajevčič predstavnik staršev iz Črnomlja
Srečo Kočevar predstavnik staršev iz Metlike
Andrej Matkovič predsednik, predstavnik občine
Mojca Rebolj predstavnica šole
Ana Slobodnik Kavčič predstavnica občine
Tanja Vidic predstavnica šole

 

SVET STARŠEV
Srečo Kočevar – predsednik
Sandra Cekuta
Boris Jurajevčič
Robi Konda
Zmago Kozina
Maja Kunič
Viljemka Ladika
Vranešič Mira
Mojca Pavlinič
Mojca Pintarič
Romana Šegina