Vpis v glasbeno šolo

Vsi, ki bi radi na novo hodili v glasbeno šolo, se v mesecu maju prijavijo na razpis. Prijavnica je objavljena na spletni strani, ko so prijave odprte.

Otroci stari pet se vpišejo v predšolsko glasbeno vzgojo, šest let pa v glasbeno pripravnico. Za ta dva programa ni potrebno opravljati sprejemnih preizkusov.

Vsi starejši od sedmih let, ki bi se radi učili igrati inštrument ali peti, morajo opravljati sprejemni preizkus oz. preizkus glasbenih sposobnosti. Sprejemni preizkus je običajno konec maja ali v začetku junija.


POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA:

KOLIKO STANE GLASBENA ŠOLA?

Programe državnih glasbenih šol, med katere spada tudi Glasbena šola Črnomelj, financira država. Stari plačajo prispevek za šolanje za kritje materialnih stroškov šolanja, za katere lokalna skupnost ne zagotavlja sredstev. Višino prispevka ob soglasju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport določi Svet šole, starši pa ga poravnajo v desetih mesečnih obrokih, ne glede na odsotnosti učencev.

Prispevek za programa glasbena pripravnica in predšolska glasbena vzgoja znaša 18,99 €. Prispevek za program glasba, ki vključuje igranje instrumenta oz. petje ter nauk o glasbi, znaša 27,12 €.

Za nadstandardni program električne klaviature, ki ni financiran s strani države, se plača polna cena, in sicer 62,59 € na mesec.


ZAKAJ JE POTREBEN PREIZKUS GLASBENIH SPOSOBNOSTI?

Šola na žalost nima na voljo neomejenega števila mest. Glasbena šola Črnomelj spada v javno mrežo šol, ki se financira s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, ki tudi določa, koliko prostih mest imamo.


ALI SE MORAM ZA OPRAVLJANJE SPREJEMNEGA PREIZKUSA PREDHODNO PRIJAVITI?

Da. Potrebno je izpolniti prijavnico, ki je vsako leto maja objavljena na spletni strani šole.


ALI SE MORAM ZA SPREJEMNI PREIZKUS POSEBEJ PRIPRAVLJATI?

Načeloma ne, saj je preizkus zastavljen tako, da preizkušamo posameznikov melodični in ritmični posluh. Mora pa vsak kandidat zapeti tudi pesmico, ki pa jo seveda lahko doma povadi pred prihodom.


ALI STA PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA IN GLASBENA PRIPRAVNICA POGOJA ZA VPIS?

Ne. Tudi učenci, ki so obiskovali pouk PGV in GP, morajo enako opravljati sprejemni preizkus in nimajo prednosti pred tistimi, ki tega pouka niso obiskovali.


ALI SI LAHKO IZBEREM INŠTRUMENT, KI GA ŽELIM IGRATI?

Da, v okviru prostih mest. Načeloma lahko na posamezen inštrument ali petje sprejmemo le toliko učencev, kot jih v tem letu zaključi. Učence izberemo izključno na podlagi sprejemnih preizkusov.

Vsekakor je priporočljivo, da na prijavnici navedete še “rezervno” možnost. Prav vsi inštrumetni so krasni in se nam morda ne zdijo zanimivi le zato, ker jih ne poznamo. Vabimo vas, da si ogledate naše predstavitve inštrumetnov ali spletne nastope in si izberete več možnosti …


KOLIKOKRAT NA TEDEN JE POUK?

Predšolska glasbena vzgoja poteka enkrat tedensko po 45 min, glasbena pripravnica enkrat tedensko po 60 min. Program glasba sestoji iz pouka instrumenta dvakrat tedensko po 30 min in nauka o glasbi enkrat tedensko po 60 min (v primeru manjše skupine 45 min).