Prijavnica za vpis v GŠ Črnomelj

Prijave so zaprte. Razpis je objavljen vsako leto v mesecu maju na spletni strani Glasbene šole Črnomelj.