RAZPIS ZA VPIS NOVIH UČENCEV V ŠOLSKO LETO 2016/2017

Glasbena šola Črnomelj objavlja RAZPIS ZA VPIS NOVIH UČENCEV V ŠOLSKO LETO 2016/2017

Glasbena šola razpisuje program NADSTANDARD –  ELEKTRONSKE KLAVIATURE.

Na sprejemnem preizkusu preizkusimo glasbeno nadarjenost in upoštevamo priporočljivo starost, ki je predpisana v predmetniku za inštrument.

K preizkusu glasbenih sposobnosti bodo kandidati povabljeni pismeno. Kandidati morajo do vključno 23. junija 2017 oddati pravilno izpolnjeno prijavnico za vpis v glasbeno šolo osebno v tajništvo šole ( uradne ure: vsak dan od ponedeljka do petka med 10.30 in 15. uro ) ali poslati na naslov: Glasbena šola Črnomelj, ulica Mirana Jarca 2, 8340 Črnomelj ali na elektronsko pošto glasbena.sola@siol.netPrijavnice lahko kupite v DZS Črnomelj, papirnica Dar dom Črnomelj in trgovini Partner v Metliki, prijavnico pa najdete tudi v priponki spodaj. Prijavnice, ki bodo nepravilno izpolnjene ali nepravočasno oddane, ne bomo upoštevali. Dodatne informacije so na voljo v tajništvu šole ( tel. 07/35-69-060 ).

PRIJAVNICA