VOKALNA SKUPINA VIVACE GŠ ČRNOMELJ

Na naši glasbeni šoli od septembra deluje na novo ustanovljena mladinska vokalna skupina, ki si je nadela ime Vivace, kar pomeni živahno. Ta izraz lepo opiše pevce in pevke, ki so nagajivo živahni v svoji mladostni igrivosti in razigranosti. Skupino sestavlja 13 pevcev in pevk. Skoraj vsi so bili včasih člani OPZ Muzikalčki GŠ Črnomelj. Starost pevcev in pevk je od 6. do 8. razreda OŠ. Pridno vadijo 1 uro na teden in 3. 12. na TA VESELI DAN KULTURE so že premierno nastopili na prireditvi v cerkvici Sv. Duha, ki je bila v organizaciji JSKD Črnomelj. Na svojem prvem nastopu so nastopili s tremi pesmimi: ljudsko Vse tičice, kanonom Bi dip dua in pesmijo Sanjam sen. Skupino vodi Judita Ilenič. V tem koronskem času, ko zborovsko petje skoraj izgublja smisel zaradi trenutnih pogojev za vaje in pomanjkanja nastopov, te pevce nič ne ustavi. Vodi jih ljubezen do glasbe in lepega petja, kljub temu, da vsak od njih pridno vadi tudi svoje glasbilo.

https://www.youtube.com/watch?v=PpvjhSOpZTg

https://www.youtube.com/watch?v=LEHTlPzQMxk